FANDOM


Schumann-rezonanciáknak nevezzük a bolygófelszín és az ionoszféra által határolt gömbréteg elektromágneses sajátfrekvenciáit, amit a zivatartevékenység során keletkező villámok keltenek. Nevüket leírójukról, Winfried Otto Schumann fizikusról kapták, aki 1952-ben matematikai úton levezette létezésüket.[1]

A tudományos jelenség

A jelenség elsősorban a kontinensek trópusi régióira koncentrálódik, de az egész bolygó légkörére jellemző. Bármely más bolygón előfordul, ahol villámlás és ionoszféra található, de a jellemző frekvenciák a bolygó méretétől, a mágneses tér erősségétől és az ionoszférától is függenek, ennek megfelelően a földiétől eltérőek.

A Föld esetén a Schumann-rezonanciák frekvenciája az ELF tartományba (extrém alacsony 3-30Hz közötti frekvencia) esik, a sajátfrekvenciák átlagértékei 7,83 Hz, 14,1 Hz és 20,3 Hz.

A jelenség robusztus becslést ad a Föld troposzférájában lejátszódó globális időjárási folyamatokról a világ zivatartevékenységének idő- és térbeli változásán keresztül, valamint a Föld−ionoszféra üregrezonátor felső határoló régióját (ionoszferikus D-tartomány) érő extraterresztrikus hatásokról.

A zivatartevékenység általában helyi időben délután maximális, ezért a Schumann-rezonanciák napi amplitúdóváltozásában a három fő trópusi zivatarrégió (Délkelet-Ázsia, Afrika, Dél-Amerika) jól elkülöníthető. A Föld esetén bármely pillanatban mintegy 2000 zivatar másodpercenként 50-100 villámot hoz létre.

ELF-sávban keletkező elektromágneses hullámokat nem csak villámok keltenek, hanem tornádók, vulkánkitörések, porviharok és valószínűleg földrengések is. Földrengések előrejelzésével ELF-sávú elektromágneses jelek segítségével annak ígéretes volta miatt sok tudós foglalkozik, ennek során amatőrök által gyűjtött adatokat is feldolgoznak.

A konteós változat

A Schumann-rezonancia 7,83Hz-e valójában a Föld szívverésének ritmusa (bár, mint fentebb láthatjuk, három is van belőle), pár bekezdéssel arrébb pedig földi agyhullámokként is hivatkoznak rá.[2]

Az embereknek összhangban kell lenni ezzel a frekvenciával, hogy egészségesek legyenek, ám a gonosz Háttérhatalom belebirizgál az emberek rezgésébe a HAARP-pal és a GWEN tornyokkal. Ezért vannak rossz közérzetű emberek.

A HAARP nemcsak az embereket irányítja, hanem az időjárást is. Vagyis a tudoményos magyarázat ok-okozatát felcserélve, nem a viharok határozzák meg a frekvenciát, hanem a frekvencia határozza meg a viharokat. A légkör "frekvenciájának" megváltoztatásával módosítani lehet az időjárást. Logikus, nem? Nem kell ehhez atomfizika, hogy megértsük.

Források

  1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Schumann-rezonanciák
  2. http://viszavzsodor.blogspot.hu/2012/06/gwen-tornyok-es-haarp.html